อาบน้ำช้าง

Last updated: 19 Apr 2019  |  1419 Views  | 

อาบน้ำช้าง

ผ่อนคลายกับช้าง และการทำกระดาษจากขี้ช้าง

A ผ่อนคลาย กับ ช้าง

เวลา: 07.30-08.00, 11.00-11.30, 13.30-14.00

*ทัวร์ 1 ชั่วโมง 30 นาที

รายละเอียด

- เดินไปพร้อมกับช้าง แลัให้อาหารช้าง
- เข้าสปาโคลน กับช้าง ดูแลช้าง ทั้งผิวเเละการผ่อนคลาย
- สนุกกับการอาบน้ำช้างในแม่น้ำ
- รับประทานผลไม้ตามฤดูการ


1,700 บาท/คน
1,300 บาท/เด็ก ( อายุ 4-10 ปี )

 

B โรงพยาบาล ช้าง & สมุนไพร

เวลา: 07.30-08.00, 11.00-11.30

*ทัวร์ครึ่งวัน 5-6 ชั่วโมง 

รายละเอียด
- เดินไปพร้อมกับช้าง แลัให้อาหารช้าง
- เข้าสปาโคลน กับช้าง ดูแลช้าง ทั้งผิวเเละการผ่อนคลาย
- สนุกกับการอาบน้ำช้างในแม่น้ำ
- การเตรียมอาหารและยาสมุนไพรสำหรับช้าง
- รับประทานอาหารกลางวัน
- เยี่ยมชมโรงพยาบาลช้างของภาคใต้

2,500 บาท/คน
1,800 บาท/เด็ก ( อายุ 4-10 ปี )

 

C กระดาษ จากขี้ช้าง
เวลา : 07.30-08.00, 11.00-11.30
*ทัวร์ 3 ชั่วโมง
Itinerary
- เดินไปพร้อมกับช้าง แลัให้อาหารช้าง
- เข้าสปาโคลน กับช้าง ดูแลช้าง ทั้งผิวเเละการผ่อนคลาย
- สนุกกับการอาบน้ำช้างในแม่น้ำ
- รับประทานผลไม้ตามฤดูการ
- แนะนำอธิบาย วิธีทำกระดาษ จากเส้นใยขี้ช้าง
2,500 บาท/คน

1,900 บาท/เด็ก  ( อายุ 4-10 ปี )

Powered by MakeWebEasy.com